פעילים ומתנדבים

התנועה לקידום הצפון היא אנשים!

אנחנו מחפשים את האנשים שהצפון בוער בהם.

אם מפריע לכם איכות השירות בבתי החולים בצפון, מפריע לכם שאין מספיק פרנסה, שיש פשיעה אדירה בחברה הערבית, שעדיין אין כאן אוניברסיטה והרכבת תקועה ושמצב הכבישים איום ונורא.
אם אתם מאמינים בדרך שלנו – שהפתרון הוא פוליטי, כוח פוליטי אנחנו צריכים אתכם.

אנחנו מקימים בימים אלה את הכוח שלנו בתוך המפלגות השונות, אז אם אתם כבר פעילים באחת המפלגות – מדהים! אנחנו צריכים אתכם.
אם אתם מרגישים שהאזור בו אתם חיים לא מקבל מספיק תשומת לב – בואו ועזרו לנו להקים את התאים הראשונים של התנועה באותו אזור.

כתבו לנו בכל עניין ובקשה!

ניווט מהיר